DO ULUBIONE I STARTOWA

Dr Clown


Szpital współpracuje z Fundacją Dr Clown

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej WSD

OFERTA OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ WSD


Świadczymy kompleksową rehabilitację  dzieci, szczególnie ze schorzeniami neurologicznymi:
- z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
- z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z przepukliną oponowo-rdzeniową.
- z chorobami nerwowo- mięśniowymi (dystrofie, miopatie, neuropatie
czuciowo-ruchowe i inne)
Ponadto:
- z wrodzonymi wadami narządu ruchu
- z wadami postawy
- z niestabilnością mięśniowo-więzadłową kręgosłupa szyjnego
- ze schorzeniami reumatycznymi
- z otyłością
- po urazach. i po operacjach
- z nietrzymaniem moczu

Proponujemy szeroki zakres usług rehabilitacyjnych.
 
FIZYKOTERAPIA


- elektroterapia: jontoforeza, elektrostymulacja, galwanizacja, diadynamik, interdyn, tonoliza, prądy Kotz’a, TENS, elektrofonoforeza, jonoforeza,
- magnetoterapia
- terapuls
- ultradźwięki
- laseroterapia
- krioterapia ( z dwutlenku węgla i ciekłego azotu)
- okłady żelowe (cieplne i zimne)
- światłolecznictwo
- aquavibron
- presoterapia (masaż uciskowy BOA)
- hydroterapia (masaż wirowy, perełkowy, podwodny)
- masaż suchy leczniczy klasyczny i Schantala
 
 
KINEZYTERAPIA


- ćwiczenia specjalistyczne noworodków i niemowląt i dzieci do 18r.ż. :
- metoda Vojty ( z certyfikatem)
- metoda NDT- Bobath ( z certyfikatem)
- metoda PNF
- terapia manualna (z certyfikatem)
- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem Thera-Band
- ćwiczenia czynne, czynno - bierne, bierne
- ćwiczenia w odciążeniu i z oporem.
- ćwiczenia z zastosowaniem splintów
- ćwiczenia na bieżni
- ćwiczenia na rowerze stacjonarnym
- ćwiczenia oporowe na specjalnym fotelu do ćwiczeń
oporowych
- ćwiczenia manualne z zastosowaniem tablic stosownych do
wieku dziecka
Edukujemy rodziców w zakresie koniecznego zestawu ćwiczeń dla ich dziecka.
Pacjenci w miarę potrzeb są konsultowani przez specjalistów: neurologa, kardiologa, reumatologa, pulmonologa, hematologa, endokrynologa, okulistę, laryngologa, foniatrę, dermatologa.
Ponadto zapewniamy opiekę psychologa z możliwością oceny rozwoju psychicznego oraz konsultacje logopedy z możliwością terapii logopedycznej.
Posiadamy kontrakt z NFZ na leczenie botuliną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – każdy pacjent jest badany i kwalifikowany odrębnie do podania botuliny.
Uczestniczymy w programie „Leczenie otyłości u dzieci i młodzieży”, możliwy jest dwu lub trzytygodniowy pobyt i kompleksowa rehabilitacja ukierunkowana na walkę z otyłością.
W przypadkach skoliozy idiopatycznej (niewiadomego pochodzenia) istnieje możliwość specjalistycznej diagnostyki radiologicznej i kwalifikacja pacjenta do leczenia rehabilitacyjnego bądź z zastosowaniem gorsetu.

        U nas jest (prawie) jak w domu!

Uczestnictwo w zjazdach ,sympozjach i szkoleniach:
 
1. „Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego” dr n.med.Iwona Adamczak, 2001 rok
2. Specjalizacja z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej – dr n.med. Iwona Adamczak, 2003 rok
3. „Uwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń” dr n.med.Iwona Adamczak, mgr Katarzyna Sławkowska, 2004 rok
4. Kurs „Terapii metodą Volty” – certyfikat międzynarodowy technik fizjoterapii Danuta Lewandowska 2004 i 2005 rok
5. „Osteoporoza i zespoły bólowe kręgosłupa” dr n.med.Iwona Adamczak, 2005 rok
6. „Leczenie skolioz idiopatycznych z zastosowaniem gorsetu dynamicznego.” Certyfikat międzynarodowy dr n.med.. Iwona Adamczak, 2005rok
7. „Rehabilitacja dzieci ryzyka” mgr Katarzyna Sławkowska, 2006rok
8. „Postępowanie rehabilitacyjne w skoliozach idiomatycznych .” dr n.med.Iwona Adamczak , lek.med. Krzysztof Sidor, 2006 rok
9. „Rola fizjoterapii w mukowiscydozie” mgr Kinga Dobosz, 2006 rok
10. Kurs podstawowy koncepcji PNF mgr Karolina Nowakowska, mgr Anna Rabińska, 2006r
11. ”Szkolenie z zakresu presoterapii i krioterapii”  Certyfikat dr n.med. Iwona Adamczak, lek.med Krzysztof Sidor, mgr Katarzyna Sławkowska, mgr Kinga Dobosz,  mgr Karolina Nowakowska, mgr Beata Gierlotka, tech. fizjoterapii Danuta Lobka, tech. fizjoterapii Lucyna Sandurska, 2006 rok
12. „Leczenie deformacji w obrębie kończyn górnej i dolnej u dzieci z MPD przy pomocy toksyny otulinowej”. dr n.med.Iwona Adamczak, 2007 rok
 
Publikacje:
1. Iwona Adamczak „Ocena skuteczności postępowania fizykalno-usprawniającego w porażeniu nerwu twarzowego u dzieci” Balneologia Polska tom XLV, 1-2 ;2003 rok

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,261,549 Unikalnych wizyt