DO ULUBIONE I STARTOWA

Dr Clown


Szpital współpracuje z Fundacją Dr Clown

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium mikrobiologiczne

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
ul. Chodkiewicz 44; 85-667 Bydgoszcz
Laboratorium Mikrobiologiczne
tel. 52 3262247Celem badań mikrobiologicznych jest uzyskanie informacji niezbędnych do rozpoznania, leczenia i monitorowania przebiegu choroby oraz zapobiegania chorobom zakaźnym.


Laboratorium świadczy usługi z zakresu mikrobiologicznej diagnostyki zakażeń nieswoistych zgodne z zakresem zalecanym przez Krajowego specjalistę w dziedzinie mikrobiologii ( Dz. Urz. Nr 1, poz. 3 z dnia 26.03. 1999 r) .

  • Dla chorych leczonych w oddziałach i poradniach przyszpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy,
  • Na zlecenie lekarzy z innych placówek służby zdrowia, z którymi podpisano umowę,
  • Odpłatnie na życzenie pacjenta


Podstawą do wykonania badania jest odpowiednie prawidłowo wypełnione skierowanie lub dowód wpłaty.
Kontrola jakości
W trosce o jakość i wiarogodność uzyskiwanych wyników prowadzimy ciągłą wewnątrzlaboratoryjną kontrolę na każdym etapie badania. Poddajemy się również zewnętrznym sprawdzianom wiarygodności organizowanym przez:


  • Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO)-od 1996 r
  • Międzynarodowe sprawdziany Jakości Badań w Mikrobiologii (UK NEQAS- od 2000 r)Certyfikaty:

Załączniki do pobrania:


Wygenerowano w sekund: 0.02
5,261,531 Unikalnych wizyt