DO ULUBIONE I STARTOWA

Dr Clown


Szpital współpracuje z Fundacją Dr Clown

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Projekty unijne RPO1_2
Projekt 1     Projekt 2


Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPKP.06.01.01-04-0004/18) pt. „Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.

Cel: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

Planowane efekty projektu:

  • zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu,
  • wzrost efektywności usług medycznych,
  • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów od wieku noworodkowego do 18 roku życia dotychczas niedostępnych w regionie: precyzyjne operacje neurochirurgiczne w tym w zakresie neuroonkologii; chirurgiczne w zakresie schorzeń nabytych i wrodzonych układu pokarmowego, leczenia ran oparzeniowych; skrócenie czasu dostępności do diagnostyki ultrasonograficznej i echokardiograficznej,
  • poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala i zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych,
  • wzrost aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych.

Wartość projektu: 1 176 470,59 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 000 000,00 PLNGłowica ultradźwiękowa

ImplantMed SI-1023

Kolonoskop Cieńki - Pediatryczny


Kolonoskop Cieńki - Pediatryczny

Kolonoskop

Piezomed


Manometria WR

Stereotaksja

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,261,521 Unikalnych wizyt