DO ULUBIONE I STARTOWA

Dr Clown


Szpital współpracuje z Fundacją Dr Clown

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Projekty unijne RPO1_1
Projekt 1     Projekt 2


Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPKP.06.01.01-04-0082/17) pt. „Zwiększenie dostępu do usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy”.

Cel: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego.

Planowane efekty projektu:

  • zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu,
  • wzrost efektywności usług medycznych,
  • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów od wieku noworodkowego do 18 roku życia dotychczas niedostępnych w regionie: operacje neurochirurgiczne, chirurgiczne w zakresie schorzeń nabytych i wrodzonych OUN, a także w neuroonkologii; mało inwazyjne chirurgiczne operacje laparoskopowe i wideochirurgiczne,
  • poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala i zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych,
  • wzrost aktywizacji zawodowej osób sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych.

Wartość projektu: 2 595 929,21 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 900 973,67 PLNDermatom - 1szt.

Siatkownica do dermatomu

Diatermia - 1 szt


Inkubator otwarty - 9szt.

Inkubator hybrydowy - 5 szt.

Inkubator zamknięty - 4 szt.


Defibrylator dwufazowy - 4 szt

Myjnia dezynfektor do endoskopów giętkich

Tlenek Etylenu

Wygenerowano w sekund: 0.01
5,261,519 Unikalnych wizyt