DO ULUBIONE I STARTOWA

Dr Clown


Szpital współpracuje z Fundacją Dr Clown

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

INFORMACJA DLA BYŁYCH PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W BYDGOSZCZY

Aktualności

INFORMACJA DLA BYŁYCH PACJENTÓW

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W BYDGOSZCZY

Na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (DZU 2015, poz 2069 z późn. zm.) informujemy, że pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej a także odbioru oryginałów dokumentacji medycznej po upływie:

· 20 lat – historia choroby pacjenta, historia zdrowia i choroby

· 22 lat – historia choroby pacjenta (dzieci hospitalizowane i leczone ambulatoryjnie w okresie do ukończenia 2 roku życia)

· 30 lat - historia choroby i kartoteki w przypadku leczenia krwią i jej składnikami, zgonu pacjenta, a także hospitalizacji związanej z uszkodzeniem ciała lub zatruciem

W związku z powyższym można odbierać oryginały dokumentów z 1994-1995 roku , a w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – z 1986 roku.

Odbiór powinien nastąpić najpóźniej w terminie do 31 października 2017 roku. Po tym terminie dokumentacja ulegnie zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terminy odbioru dokumentacji należy zgłaszać telefonicznie pod numerem kom. 500 063 060 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Zgłoszoną dokumentację należy odebrać w ciągu 4 dni roboczych od ustalonego telefonicznie terminu.

Wygenerowano w sekund: 0.02
5,261,524 Unikalnych wizyt